C.O.O.L.:Colorful Online Old Laugh
kampanella.hu

MENÜ

MOTOR

 

 

 

Van úgy egy madár, hogy semmi kedve sincs semmihez.

-repkedj egy kicsit- mondja anyukája.

-nincs kedvem.

-olvass

-nincs kedvem

menj el a füttyórára

-nincs kedvem

-enni sem?

-sem

-repülni a faluba?

-se

-aludni egyet?

-se

-nekem segíteni?

-se

-akkor gondolkodj

-mégis min?

-mit tudom én!

Gondolkodj, gondolkodj, füstölgött magában-az ember szerint én nem is tudok.

Hát akkor? Jó volna, ha motorozhatnék egyet. A Benőkének van.Hogyan üljek rá?

Hogyan indítsam el? Meg egyáltalán, nem madaraknak készült.Ha Benő be is indítja

hogyan kormányozom? Na ugye! Pedig Benőke tudna nekem ilyet csinálni, de hogyan mondjam meg neki?

-hogyan mondjam el neked......-kezdte dúdolni a slágert.

-Apó!-csillant fel a remény benne. Amit Apó nem tud, nem is érdemes tudni. Hurrá!

Meg is lehet beszélni vele, mert érti az erdei nyelvet.

-Apóhoz megyek!- kiáltott be a fészekbe anyukájának.

-Na végre, csinálsz valamit.

Apót igencsak meglepte a dolog. Hm,hm./ Ez azt jelenti, gondolkodik/ Öröm ez egy madárnak!

Jaj, még be sem mutattam az unatkozó ifjat. Rétisas Olga kisfia és Sosó a neve.

-Egy játékmotorból tudnál igazit csinálni?-kérdezte Apótól az izgatott Sosó.

-Nem is olyan rossz ötlet!

-Gyönyörű van a kirakatban, csak úgy csillog-villog!

-Elemes?

-És igazi gumikereke van!Meg lámpája!

-Kormányozni is lehet?

Szinte egyszerre beszéltek Apóval.Nagy-nagy izgalom lett úrrá rajtuk De sokba kerül-búsult Apó.

-Az meg mi?

-Pénz kell hozzá! Sok! Apó megmutatta, milyen a pénz.

Azzal váltak el, hogy gondolkodnak a pénz megszerzésének módjáról.

Ha szarka lennék, lophatnék-morfondírozott Sosó. De nem vagyok szarka.A gólya vajon kap valamit a kisbabáért? De nem vagyok gólya! A macska is csak ennivalót kap az egérért.Egyáltalán , az állatok közül senki sem kap pénzt. Apó dolga a pénz szerzés !

Hoppá! Megvan!Gyorsan Apóhoz!

-Apó, Apó-lihegte-megvan!

-Mi veszett el?

-Semmi! A pénz szerzés van meg!

-Afene!

-Rendezünk egy gyönyörű madárhangversenyt.Azt felveszed CD-re és eladod, vagy csak

egyszerüen becseréled a motorra.

-Hm,hm.

-Megszervezzem?

-Ühüm!

Sosó elrohant, illetve elröppent. Hol van már az unalom! Vibrál a levegő körülötte.

Vacsoránál olyan izgatott volt,hogy mindenki ideges lett tőle.

-Mi van veled Sosó?-kérdezte Apukája

Elmesélte, hogy Anyu tehet az egészről, mert Ő biztatta a gondolkodásra és mi lett belőle?!

Rétisas Úr megnyugodott, semmi az egész, majd ő megszervezi. Sosó és apukája felkerekedtek és a leendő dalárda leendő tagjaihoz elmentek és felkérték őket a szereplésre.

Igenám, de más más ritmusban énekel a cinke,a feketerigó,a pacsirta,a nádirigó és a fülemüle.

Apó legkisebb fia, Norbi vállalta a karnagy szerepét is, meg a CD elkészítését is , merthogy nagyon ért hozzá és stúdiója is van. Délutánonként összesereglettek az énekesek és

próbáltak, próbáltak rendületlenül.

-Most jó-mondta Norbi,.tartsunk főpróbát a falusiaknak, meglátjuk tetszik-e nekik?

Háttérzenét a szél szolgáltatta halk susogásával.Szél Úrfi ezt olyan átéléssel dudorászta,

hogy mindenkinek a hátán futkosott a hideg a gyönyörűségtől. A falusiak a koncertet

végigsírták, még soha sem hallottunk ilyen fenséges zenét-szipogták. Atya mindjárt

megkérte Őket , hogy a nagymisén is adják elő a művet.

Norbi és Apó autóval felvitték a kórust Budapestre, a stúdióba., Szél Úrfi percek alatt

odaért. Felvették CD-re a hangversenyt. Ha meggondoljuk, mi lett abból, hogy Sosó unatkozott! A CD mára már a földkerekség minden lakójának megvan.

Mi lett a motorral?

Sosót nem érdekelte tovább a motor, ennél sokkal többet ért,hogy azóta az erdő és a falu

lakói igaz testvérek lettek. Minden vasárnap az erdő adja elő a hangversenyt a falusi

templomokban, a falusiak pedig áhitattal mennek kirándulni a rétre, az erdőbe. Kicsifarkas Bencikééknek sem kell tovább bujdosniuk, a falu befogadta őket. A falu mindenkit befogadot és megvédelmezett, aki csak az erdőben lakott.

-Ilyen lehet a menyország-sóhajtott Sosó.

-Mikor unatkozol legközelebb kérdezte Apó és huncutság csillogott a szemében.

 

ZŰR

 

A hold beesett az ablakon.A csillagok körbeálltak és a „ nyuszi ül a fűben” dalocskát

énekelték, a nap összesűrűsödött kicsire és leesett a Marson. A felhők eltüntek, a víz megfagyott, a szél megállt, a madarak leestek a fáról és akkor előjött a föld mélyéből

a nagy BOO.

-Mi van itt-ordította. Szolgái ide-oda szaladgáltak.Főnök-sírták nem tudjuk, hogyan történt.

-Majd én megmondom-mennydörögte BOO.Nem figyeltetek, ellustultatok, fejetekbe szállt a dicsőség,térde kutyák! Ki csinálta ezt az ózonlyukat? Ki sűrítette össze a napot?

-Nem tudjuk, vinnyogtak a szolgák. Ekkor előállt a Vöröshangya.

-Hatalmas BOO! A Kékharisnya volt, láttam.

-Hol van?

-Legutóbb az űrhajó körül settenkedett.

BOO elbődült.

-Hadsereget felfegyverezni!Rakétákat kilövésre előkészíteni, azonnal hozzátok a Szuper Dögöt!

-Igenis. A szolganép szanaszét futott BOO parancsát teljesíteni.

A Szuper Dög különös járgány volt.Egy űrhajó és egy repülő csészealj keveréke.Ki kellett

vontatni a föld mélyéből, BOO felségterületéről Különös járműhöz különös személyzet

tartozott. Óriás termetük, kecses járásuk,nagy szemük volt, fejükön két dudor. A járgány földerővel működött, a legénység forró földdel táplálkozott. A hadsereg katonái ezzel szemben közepes termetűek , fegyverük a kis gömbalakú járművükben ,számítógépek irányításával működő robbanó nyilak voltak.

Kékharisnya ezzel a hatalmas túlerővel állt szemben. De Kékharisnya sem volt akárki! Na halljátok, aki ezt a zűrzavart létre tudta hozni! Kékharisnya óriástermetü, fekete hajú , kék szemű nő volt.Fegyvere a varázsereje.

Hatalmas BOO, hátamögött felsorakozó hadserege élén felvonult Kékharisnya ellen.

Először a gömböket vetette be , de a nő varázspáncélt vont maga köré és a gömbökből

kilőtt nyilak gyufaszálként potyogtak le körülötte.

-Na, most figyelj!-bömbölte BOO. Megindult a hangyasereg, a szájukban lévő savval kimarták a varázspáncélt .Olyan kicsi lyukakat haraptak belé, hogy Kékharisnya nem vette észre. Már csak akkor ocsudott fel, amikor a lábán milliószor millió hangya mászott fel.

-Jaj-kiáltotta, de rögtön be kellett csuknia a száját, mert pillanatok alatt betódultak volna a hangyák.

Kékharisnya becsukott szemmel tapogatózott maga körül.Itt kell lennie valahol-gondolta magában.Addig-addig manőverezett, míg végre megtalálta a villanykapcsolót.

A szobát elárasztotta a fény.Hangyák sehol. Ekkor a hold belesett az ablakon. A csillagok a helyükön voltak és haragosan villogtak.Jaj a nap! Hajnali négykor már fel szokott kelni!

Kékharisnya felhúzta a lábait , átölelte őket és reszketve várta a napfelkeltét.

-Mindjárt jövök-mondta vidáman a Nap. Előbb megfürdök a tengerben , megmosom a fogamat a tengeri sóval,megiszom a kávémat....vagy előbb kávézok, aztán mosok fogat?

Míg ezen töprengett,Kékharisnya szívéről nagy robajjal leesett egy kő.

-Rádió, mondjad gyorsan, minden rendben van a világban?

-Minden oké, szólt a rádió.A nap a helyén van ,a madarak most éneklik reggeli imádságukat, a felhők köszönik, jól vannak, a víz csak ott fagy, ahol eddig is, a szél boldogan dudorászik.

-Hatalmas BOO ?

-Egyenlőre visszavonult seregével együtt.Azt üzeni azonban,hogy az iskolában figyelj az órán, mert a félművelt hölgyeket hívják kékharisnyának. Védd a természetet, hiszen a te kedvedért pompáznak a virágok, dalolnak a madarak,élnek az állatok, érted tiszta a víz.

Ha felnősz,védened kell az erdőt a kiirtástól,a folyókat a vegyszerektől, a tengert az olajtól, a levegőt a robbantásoktól, a városi levegőt a benzingőztől. Most pedig tornázz, adok hozzá jó,ritmusos zenét.

Felcsendült a dal Kékharisnya, azaz mit is beszélek, Szonja , boldogan készült az iskolába.

A Nap azóta is töpreng , előbb a kávé, utána a fogmosás, vagy fordítva?

A zűr azonban továbbra is dolgozik a fejekben.

Ne hagyjátok

 

Menü
Asztali nézet