C.O.O.L.:Colorful Online Old Laugh
kampanella.hu

MENÜ

Pokol a pokolban.

 

 

Vót egy üst,abban üle egy vén banya.Ettül a banyátúl mán az öszves ördög kiütést kapott.Mán mindegyik fölmondott.Mer ez állandóan nyirvákolt ilyeneket -akácos út, ha végigmegyek rajtad én-száz forintnak ötven a fele-vágyom egy nő után,egy nő után kerget a vágy-nahát ezt az állapotot nem bírta mán egy ördög sem.Honnan honnan nem deszkát szerzett a banya,átalvetette az üstön és kötögetett meg horgolt,ehhez is honnan lett az anyag, meg a kötőtű senki ember ördöge nem tudta.A főördög kinyittatta a pokol kapuját, hátha kiszökik a banya,de ez aztán nem!Akkor lopatott rengeteg gázt az oroszoktúl,ötszáz fokra fűttette föl a vizet, amibe a banya ült,nem történt semmi,még több nótát virnyogott, hogy attúl mán kezdtek kiszökdösni az ördögök a pokolbúl.Főtt- na nem a banya az üstben-,hanem a főördög feje, hogy mán most mi történjék?

Ekkor mitül mitül nem egyszerre rengeteg lélek zúdult le a pokolba.Elfogytak az üstök,az oroszok elzárták a gázt,víz sem volt elég, hát mán ott tartottak, hogy bé kell zárni a poklot.

A banya rikácsolt, hogy miféle kiszolgálás ez,se meleg víz,se üst!Ü mostan már hogyan kötögessen, horgolgasson,hát nem ezért gyütt ide,hogy fázzon,meg ne legyen üstje,ahol lakhasson! A főördög nagyon bánta, hogy a pokolban nem lehet agyonütni senkit, hát miféle egy hely ez ? Mérgébe ü ment ki a nyitvahagyott pokolkapun át,de hát hová legyen szegény! Na erre a banya átvette az irányítást,mert mint mondotta diszpécser volt még életjibe.

Nincs gáz,hát majd szénnel, fával tüzelünk! Szanaszéjjel zavarta az ördögöket fájér meg szénér.A lelkeket meg személyivel látta el,hogy legalább tunni lehessen hányan vannak.Nyitott hát egy adminisztrátori részleget,ahová bezsúfolta az összes sikkasztót,meg az üket védő ügyvédeket.A lelkek ötösével ültek az üstökben,ezér jobban üvöltöttek, mint annak előtte. Na meggyüttek az ördögök a fávval, szénnel,de gyufát nem hoztak,így eltelt három napig is,mire tüzet csiholtak.Fázunk, fázunk ordítoztak a lelkek,meg útálták is egymást így összezsúfolva.Az öregebb bentlakók nosztalgiáztak egyre,hogy mijen jó vót régen.A banya elrendelte, hogy az üstök nyíl egyenes sorokban legyenek,mer nem bírta az össze -visszaságot. Na kicsinység helyreállt a rend, kezdett jó meleg lenni,akkó meg lázadás tört ki az ördögök között, hogy a szén és fahordás nincs benne az ügykörjegyzékükben.Mi legyen hát? Banya kitalálta, hogy minden üstből egy lelket kinevezzenek ördögnek,így elég lett a létszám. Akkó meg elkezdték fúrni egymást a lelkek,mer fennhéjáztak a kinevezettek.Mindenki ördög akart lenni. Banya szétnézett a vót bírkózók között,hogy hadsereget tarthasson fönn a rend megőrzése érdekében. A pokol egyre jobban kezdett hasonlítani a földi élethez.A bűnözőket, akik kibújtak a felállított törvények alól,elkergették.Fel a földre a rusnyája.

Így aztán ma már nem tudhassuk,ki tartozik a pokolhoz, ki nem.

 

Menü
Asztali nézet